När Rättarn, Lägenhetsbebyggelse

Torplämning, bestående av husgrund, 7x5 m och ett spisröse. Iområdet är odlingsrösen, stenmurar och röjda ytor.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.