Dammvall

Fördämningsvall, ca 52 m l, närmast S-formig (huvudriktning NV-SÖ), 2.5 m br och intill 1 m h, uppförd av jord och stenar iskalmursteknik, i regel är stenarna 0.2-1 m l. I mitten är enöppning, 1 m br, med kallmurade kanter och rester avtimmerstockskonstruktioner. Skiss i inventeringshandlingarna.Över öppningen ligger en flat stenhäll, 1.5x1 m st och 0.2 m tj.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäk…