Sätterfallet, Lägenhetsbebyggelse

Torplämning, sentida, bestående av 1 husgrund med spisröse.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.