Västgärdet, Lägenhetsbebyggelse

Torplämning, sentida, bestående av 3 husgrunder, varav 2 medspismursrösen, (bostadshuset markerat), 1 brunn, åkerytor medröjningsrösen och terrasskanter samt 1 väg (N-S)

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.