Depåfynd

Fyndplats för depåfynd, bronsåldern, det sk. "Hjärpetan fyndet". Källa till fyndplatsens lokalisering: Karl-Erik Jansson (f1919), Järpetan 1:29 (son till upphittaren).