Krämbryggan, Lägenhetsbebyggelse

Gruvområde, 230x20-90 m (NV-SÖ), bestående av 6 gruvhål samtskrotstensvarp. 1) Gruvhål, 3 m diam, 0,5-1,5 m dj tillvattenytan. Sly. Stängsel. Skrotstensvarp i S och V, 30x3 m, 1 mh, övermossat, björkar. 50 m Ö om nr 1 och 8 m NÖ om väg är: 2)Gruvhål, 7 m diam, 1-1,5 m dj till vattenytan. Ris, sly. 37 m ÖNÖom nr 2 är: 3) Gruvhål, 17 m diam, 0,5-2 m dj till vattenytan.Sly, höga smala träd. Stängsel.…