Husgrund, historisk tid

Bebyggelselämningar, bestående av 1) 1 husgrund, 9x7 m (N-S), medspisröse av slaggstenar och krossat tegel. Ris, sly, höga träd.10 m N därom är: 2) 1 källargrund. Ca 50 m NÖ om lada och 5 m Vom stig är: 3) Gruvhål, 4 m diam, 0,3 m dj till vattenytan. Tätskog, ris. Skrotsten runt om, mest åt S.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.