Hökkullsgruvan, Gruvområde

1) Gruvhål, 44x10-14 m (SSÖ-NNV) och 1-2 m dj till vattenytan. Slyutmed V kanten, höga träd utmed den Ö. Stängsel. 2 m NV om Ndelen av 1 är 1 gruvstugegrund. Skrotstensvarp i Ö och NÖ omstig, 25x25 m (N-S) och intill 3.5 m h i Ö, övertorvat, beväxtmed höga träd och belamrat med ris. Varp V om stig, S omgruvhålet, 20x18 m (NÖ-SV) och intill 2 m h. I varpet är 1gruvstugegrund. 17 m S om 1 är: 2)…