Uppfordringsanläggning

Gruvområde, 150x20-16 m (SSÖ-NNV), bestående av 8 gruvhål, 1gruvstugegrund, 1 vändbrott samt skrotstensvarp. 1) Gruvhål, 3 mdiam och 0.3 m dj till vattenytan. Sly. Ris. Fårstängsel.Skrotsten i Ö (V om stuga) synligt i dike. 16 m SSV om 1 är: 2)Gruvhål, 5x3 m (ÖNÖ-VSV) och 0.5 m dj till vattenytan. Tät sly.Tjocka stubbar. Kullfallet träd. Fårstängsel. Skrotsten runt omoch i Ö, genomgrävt (dike). …