Vintermossgruvan, Gruvområde

Gruvhål, 4x4 m (SÖ-NV), 1-2 m dj till vattenytan. Gruvhålet ärinnanför kanten klätt med lodräta plank (murknade), synliga i Voch Ö. Runt gruvhålet växer höga träd. Ö om gruvhålet ärskrotstensvarp, 22x5-10 (NÖ-SV) och 0.5 m h, beväxt med sly ochhöga träd. Varpet fortsätter Ö om vägen ner i Yngen, 12x10 m ochintill 1.5 m h. Ca 40 m S om gruvhålet och omedelbart V om vägenär 1 källargrund.

OBS. Fri…