Gruvområde

Gruvhål, 10x5 m (SSÖ-NNV) och 0.5-1 m dj till vattenytan. Högagranar och lövträd runt om. Stängsel. Skrotstensvarp i Ö, 15x10m, intill 1.5 m h, övertorvat, cementplatta i V delen invidgruvhålet (grund?), jättestubbe.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.