Gruvhål

Gruvhål, 5x3,5 m (NNV-SSÖ), 0,3 m dj till vattenytan. Synliga,övermossade stockvarv. Sly växer runt om. Stängsel.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.