Bro

Stenvalvbro, 21 m l (N-S), 5,5 m br med två spann. Bron är byggdav släthuggna stenblock och har räcken av stenstolpar med järnrörsom följare. Gångbro av trä har hängts på V om bron på samma sidasom dammluckorna.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.