Kalkkullsgruvan, Gruvområde

1) Gruvhål, 22x2-5 m (NÖ-SV), 0,5-6 m dj till vattenytan. Bergväggi NÖ. Ca 35 m S om ovanstående är: 2) Gruvhål, 6x2-3 m (NÖ-SV),1-1,5 m dj till vattenytan. 23 m NV om nr 1 är gruvstugegrundinvid ett flyttblock.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.