Överförd

Numret registrerad som Nor sn nr 133, se detta RAÄ-nr

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.