Fångstgrop

Fångstgrop, intill rund, 2 m diam 0,2-0,5 dj, antydan till vall?iSSÖ 1 m br , 0,1-0,2 m h. Bevuxen med en enbuske, en björk och ettpargranplantor.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.