Fyndplats

Fyndplats för nyckel av brons, förhistorisk. Enligt excerpt funnenvid gravhögarna i Löved, 1930 av Nils Johansson, Mejeriet,Forshaga. Exakt fyndplats är ej känd. (Se även nr 2). Skissinventeringshandlingarna.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.