Haget, Lägenhetsbebyggelse

Torplämning, inom ett 100x70 m st område (NNÖ-SSV), bestående av 1grund efter bostadshus, 1 ladugårdsgrund och 1 jordkällare. Mitti området finns en vägkorsning där tre grusvägar möts. Området ärbeväxt med enstaka löv- och barrträd, bestånd av hägg ochfruktträd samt lövsly.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.