Lägenhetsbebyggelse

Soldattorp. Inga lämningar kvar. Ej besökt i fält.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.