Stensättning

Stensättning, röseliknande, nästan oval, 6x4 m och (SÖ-NV) och 0.3m h. Fyllningen, som är delvis övermossad, består av 0.2-0.4 m ststenar. Anläggningens form är något svårbedömd då resterna av engammal koja ligger ovanpå anläggningen. Beväxt med en tall, tretallplantor och ljung.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.