Stensättning

1) Stensättning, nästan rund, 3.5 m diam och 0.2 m h. Fyllningen,som delvis är övermossad, består av mestadels kantiga 0.1-0.4 m ststenar. De största stenarna finns i allmänhet i anläggningens kanteroch de kan ha utgjort en kantkedja. I V är anläggningen i det närmastebortplockad. Här finns endast ett fåtal stenar kvar. Beväxt med ljung.30 m SSV om nr 1 är:2) Stensättning, nästan rund, ca 5 m diam…