Stensättning

Stensättning, rund, 5 m diam och 0.3 m h. Fyllningen, som ärkraftigt övermossad, består av kantiga och skärviga 0.1-0.7 m ststenar. I SÖ är anläggningen kraftigt urplockad. I SV, V och N finnsstörre stenar, i allmänhet 0.4 m st, som utgör resterna av enkantkedja. Utrasade kanter. Beväxt med gräs och ljung.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.