Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämningar, inom ett ca 70x40 m st område, bestående aven grund efter boningshus, 1 källargrop och markröjda ytor.Grunden efter boningshuset, belägen i Ö, är ca 8x5 m (Ö-V) och ärförsedd med ett spisröse, 3.5 m diam och 0.4 m h, i centrala delen.Utsträckning av grunden är delvis oklar. Vid provstick i spisrösetkunde endast skärviga stenar och brända lerbitar beläggas.Källargropen är ca 5x…