Stensättning

Stensättning?, oregelbunden, 2x1.5 m (N-S) och 0.2 m h. Fyllningav 0.3-0.5 m st kantiga stenar. Delvis övermossad, främst i kanterna.Anläggningen är utfallen åt Ö möjligen ochså omplockad med en stenpålagd på toppen. Läget för anläggningen är ypperligt men det storastenmaterialet och den ojämna formen gör att anläggningen bedöms somosäker. Sannolikt är anläggningen en grav.21 m SSV om nr 1) är:Ste…