Röse

Röse, 9 m diam och 0.6 m h. Stenarna är i allmänhet 0.2-0.4 m st,enstaka större upp till 0.7 m st. I mitten är en grop, 2x2 m och 1mdj. Röset är delvis övertorvat. Bevuxet med en asp, en gran, en björksamt några gran-, björk-, rönn- och asptelningar.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.