Stensättning

Stensättning, röseliknande, ca 8 m diam och intill 1.5 m h.Fyllning av 0.2-0.3 m st, enstaka synliga, stenar. Lämningen är V-N-Öuppbyggd kring en fast häll. Kraftigt sekundärt övertorvad och belagdmed odlingssten, 0.4-0.7 m st.Anläggningen är mycket otydlig och osäker men läget är utmärkt.Enligt den gamla generalstabskartan fanns på den N sidan ett röse.Påden platsen är nu en jordhög, 9x5 m (NNÖ-S…