Stensättning

Stensättning, röseliknande, närmast rund, 6 m diam och 0.4 m h.Fyllning av 0.1-0.5 m st stenar, företrädesvis 0.3-0.4 m st, kantigastenar. I mitten är en rundad röd sten, 0.4 m st, möjligen mittsten.Anläggningen är utfallen åt SV och något ojämn i kanterna.Övermossad och något sekundärt övertorvad i kanterna.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.