Kolningsanläggning

Kolningsgrop, kvadratisk, 2.2x2.2 m och 0.3 m dj. Kvadratisktbottenplan, 1.5x1.5 m. Kring kanten är en vall, 1-2 m br och0.1-0.2 m h.Beväxt med en subbe i SV delen.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.