Kolningsanläggning

Kolningsgrop, kvadratisk, 3x3 m och 0.7 m dj. Kvadratiskbottenplan, 1x1 m. Kring kanten är en vall, 1-2 m br och 0.1-0.2m h.Beväxt med en gran och fyra tallar.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.