Kolningsanläggning

Kolningsgrop, kvadratisk, 2x2 m och 0.4 m h. Kvadratisktbottenplan 1x1 m. Kring kanten är en vall 1-2 m br och intill0.2 m h.Belamrad med ris.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.