Kolningsanläggning

Kolningsgrop, kvadratisk, 3x3 m och 0.6 m dj. Kvadratisktbottenplan, 1x1 m. Kring kanten är en vall, 2 m br och 0.1 m h.Beväxt av en gran.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.