Kolningsanläggning

Kolningsgrop, kvadratisk, 5x5 m st (ÖSÖ-VNV). Själva gropen är 2x2m st och 0.4 m dj. Vall, utom mot N, 1-1.5 m br och intill 0.2 mh. Beväxt med tre tallar. 25 m NNÖ om 1 är: 2) Kolningsgrop,oregelbunden, ca 5.5 m diam. Själva gropen är närmast kvadratisk,2x2 m st (N-S) och 0.5 m dj. Vall, utom mot SV, 1-2 m br ochintill 0.3 m h. Beväxt med sju granar och tre björkar. 41 m SÖom 1 är: 3) Kolning…