Fångstgrop

Fångstgrop, totalt 7 m diam. Gropen är 3 m diam och 0.7 m dj.Spetsigt bottenplan. Vall kring kanten, 2 m br och 0.2-0.3 m h.Beväxt med fem tallar.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.