Fångstgrop

Fångstgrop, totalt 6 m diam. Gropen är 2 m diam och 0.5 m dj.Spetsigt bottenplan. Vall kring kanten, 2 m br och 0.2-0.3 m h.Beväxt med två tallar och en gran.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.