Stensättning

Stensättning, rest av, oregelbunden, 4x3 m (N-S) och 0.1-0.2 m h.Fyllning av 0.1 m st stenar. I kanterna finns 0.3-0.4 m ststenar. Övermossad.Kan ha varit kvadratisk från början.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.