Bytomt/gårdstomt

Bytomt, bebyggd. Områdesbegränsningen baserad påArealavmätningskartan. Äldsta belägg 1334. Ä.jbr Kyrkohmn (präste).1905, två gårdar.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.