Lägenhetsbebyggelse

Torplämning, ej besökt. Kryssmarkering överförd från häradskartan.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.