Fyndplats

Fyndplats för 1 flintskärva (flintsåg?). Fyndet tillvaratogs islutet av 1930-talet i samband med odling. Vid inventeringstillfälletkunde skärvan inte återfinnas men beskrivningen utgörs av en skära/sågav brun flinta.Fyndet förvaras på gården Ö Brosäter.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.