Gullbotten, Lägenhetsbebyggelse

Torplämning bestående av 1 husgrund med spismursröse. NamnetGullbotten utsatt på ek.kartan samt Västra omgivet på häradskartan.1600-talet tomt enligt RAÄ 157.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.