Fyndplats

Lösfynd av 1 flintmejsel endast angiven till fastighetenStirserud, grå flinta, 8.1 cm l och intill 4.6 cm tj. Ena eggpartietär skadat.Angiven plats är placerad intill den nuvarande bebyggelsen.Nygren redovisar även en skafthålsyxa till fastigheten Kristinehamnsmuseum inv. 191 och benämner flintmejseln som en bredeggad flintyxa.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas ell…