Fångstgrop

1) Fångstgrop, rektangulär, 4x2 m (N-S) och 0.6 m dj. Kring kanten är en vall, 3-3.5 m br och 0.1 m h. Bevuxen med tre tallar i kanterna.10 m V om nr 1 är2) Fångstgrop, närmast oval, 4x2.5 m (NV-SÖ) och 0.5 m dj. Kring kanten är en vall, 2.5-3m br och 0.2 m h. Bevuxen med 4 tallar.17 m V om nr 2 är3) Fångstgrop, oval, 3x2 m (N-S) och 0.5 m dj. Kring kanten är envall, 3 m br och 0.2 m h. Bevuxen me…