Bytomt/gårdstomt

Bygårdstomt, ca 70x40 m (N-S). Läget för en av gårdarna i Breviken enligt karta från 1789. Tomten är bebyggd. Äldsta belägg 1540.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.