Stensättning

1) Stensättning, rund, 7 m i diam och 0.1-0.3 m h. Övertorvad medi ytan 0.1-0.3 m st stenar. Över stensättningen löper en traktorväg som har tryckt ner stensättningens centrala och Ö delar och skadat ytan. Bevuxen med fyra tallar, tall och granplantor samt sly och gräs.28 m NV om nr 1 är2) Stensättning, rund, 6 m i diam och 0.2 m h. Övertorvad med enstaka 0.1-0.2 m st stenar synliga i ytan. I S oc…