Bytomt/gårdstomt

1) Gårdstomt, ca 60x40 m (N-S). Läget för Ingebyn enligt kartafrån 1643. Tomten är bebyggd.Invid och delvis ingående i nr 1 är2) Bytomt, ca 90x80 m (N-S). Läget för Ingebyns bytomt enligt kartafrån 1780-84. Tomten är bebyggd.30 m SV om nr 2 är3) Gårdstomt, ca 30x30 m (N-S). Läget för en av gårdarna i Ingebynenligt karta från 1780-84. Tomten är bebyggd. Äldsta belägg 1396.

OBS. Fritexterna är inte…