Fyndplats

1) Fyndplats för Lihultsyxa av grönsten(diabas). Yxan har entrekantig genomskärning med en nackdel som är grovt tillhuggen.Välslipa över hela ytan.2) Lösfynd, bestående av ett "flintblad" med inskärningar i basen,tvärt avslaget möjligen ett omhugget större flintbald (tunnackig ??(Ha)) 13.7 cm l, 4.8 cm br och 1 cm tj. Funnet i låbbyn. Gåva av JohanAndersson. Se skiss i inventeringshandlingarna.

O…