Stensättning

Stensättning, rund, 10 m diam ocn 0,6 m h. Fyllning av 0,3-0,5 m st stenar. Kantkedja, vanligen 0,3 m h (en stor sten är 0,65 m h), av 0,5-0,7 m st stenar.

- - Tillägg dnr 3.4.2-2678-2014: Med anledning av planerad tillbyggnad av befintligt hus samt planerad avloppsledning utfördes en arkeologisk förundersökning sommaren 2014 ca 3 m SÖ om stensättningen. I schakten framkom 3 anläggningar, varav …