Röse

Röse eller stensättning, rest av 20 m diam och 0,6 m h. Helt överodlat sedan länge. I ytan syns rikligt med småsten, övervägandekalkstensskärv, intill 0,15 m st. På platsen borttogs enligt tidigare uppgifter ett "röse" omkring 1914 utan att fynd gjordes. Lämningen har dock klar fornl-karaktär och kan ev innehålla ytterligare dokumentationsmaterial. Åkerplatå syns för övrigt sakna kullar av samma a…