Hög

1) Gravfält, 60x30 m (N-S) bestående av 5 runda stensättningar,varav 1 osäker. Stensättningarna är 5-14 m diam och 0,2-0,5 m h(en på krönet är 14 m, två i N delen 7-8 m varav en ärhögliknand e, en i SÖ delen 5 m och en mycket otydlig och osäkeri NÖ kanten ca 7 m). Alla är övertorvade med mycket kraftig ochtuvig gräsve getation, varför inga detaljer är synliga. Denstora har en svack a i mitten 7 m …