Stensättning

1) Hög rest av 16x11 m (35-235cg) och 1,3 m h. I ytan enstaka stenar 0,2 m st, samt 2 större 0,4 resp 0,8 m st. Profilen är avplanad. I den avplanade ytan är 3 gropar, 1-2,5 m diam och 0,2-0,5 mst. Över högen NV del löper en stengärdesgård (30-230cg), NV ommuren är högen borttagen intill 5 m br. Beväxt med nyponbuskar, 4körsbärsträd och 1 gran. Ca 55- 235cg om nr 1 var tidigare. 2) Stensättning, r…