Hög

Hög eller röse, rest av, nu ca 30 m diam och 1,2 m h. Helt överodlad sedan länge. I ytan syns talrika småstenar, 0,1-0,3 m st rikligast i mittpartiet, där, enstaka är något större, bl.a. kalkstenar. På platsen nedodlades ett "röse" 1919, varvid påträffades enkista med fynd av dolkklinga och spånne från bronsålderns andraperiod. Med hänsyn till den kvarvarande fyllnings massans mäktighet (kullen t…